ติดต่อเรา

ชมรมช่างกลโรงงาน
อาคาร 63 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

โทร.

089-206-3789 (คุณ สำเริง จงสวัสดิ์ MM20 นายทะเบียนชมรมช่างกลโรงงาน)

081-803-8767 (อาจารย์ ขัวญชัย เสวีนันท์ MM30 อาจารย์หัวหน้าสาขาวิชา)

085-420-6034 (นาย ยุทธภูมิ สุขสมสุทธิ์ ช๊อป MM50 ทำหน้าที่ Update ทำเนียบรุ่น)

086-412-0720 (นาย ธนพงศ์ ธรรมแท้ โอ๊ต MM50 ทำหน้าที่ดูแลโฆษณาภายในเว็บ)

อีเมล์: MMKMITNB@hotmail.com