MM-02

ช่างกลโรงงาน รุ่นที่ 2                  
1 เจษฎ์แมน เบศรภิญโญวงศ์ (เจ็กเม้ง)                 
  ที่พัก   215/114 ซ.9 ถ.ประชาราษฏร์สาย1 บางโพ  บางซื่อ  กทม.  10800        
  ที่ทำงาน            
  โทร   02-912-3426               
  E-mail                  
                       
2 จำนง  แสงอรุณ                     
    (ถึงแก่กรรม)                
                       
3 โชคชัย  ยิบมันตะศิริ (จิ้นหัว)                  
  ที่พัก   125/342 ซ.เมฆไม้ 3/3 รามอินทรา 103/3 คันนายาว  คันนายาว กทม. 10230  
  ที่ทำงาน   –       
  โทร   081-818-0898        
  E-mail                  
                       
4 เชิดเกียรติ  นาคฤทธิ์                    
  ที่พัก   126 หมู่ 5  ต.ชะมาย  อ.ทุ่งสง  จ.นครศรีธรรมราช   80110       
  ที่ทำงาน                  
  โทร   087-278-4816, 075-423-375             
  E-mail                  
                       
5 ณรงค์  ทับทิม                    
  ที่พัก   8455 Donovan Street,Downey,CA 90242,USA          
  ที่ทำงาน   ประเทศสหรัฐอเมริกา             
  โทร   1 562 923 8010            
  E-mail                  
                       
6 บวร  อธิคมชาคร                    
  ที่พัก   10  ซ.4 เสรี8  ถ.พระรามเก้า 60  แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กรุงเทพมหานคร       
  ที่ทำงาน   –            
  โทร   081-948-8611              
  E-mail                  
                       
7 บุญเรือน  นิ่มนวล                    
  ที่พัก   159 ม.4 ต.บางตาเถร อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี      
  ที่ทำงาน          
  โทร   087-077-1287            
  E-mail                  
                       
8 ประสิทธิ์  ศรัทธาคม                     
  ที่พัก     80/430 ม.6 ต.นาดี อ. เมือง จ.สมุทรสาคร            
  ที่ทำงาน    –                 
  โทร   085-116-6339          
  E-mail                  
                       
9 ประเสริฐ  ใยละออ                    
  ที่พัก   ยังติดต่อไม่ได้      
  ที่ทำงาน    
  โทร   –               
  E-mail                  
                       
10 ปรีชา  ปิ่นทอง                    
  ที่พัก   114/5 ซ.วิภาวดีรังสิต 2 ดินแดง  ดินแดง  กทม.  10400         
  ที่ทำงาน            
  โทร   -089-231-4136, 02-276-5693              
  E-mail                  
                       
11 พยนต์  คล้ายอ่อน                    
  ที่พัก   39/277 หมู่บ้านแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ต.เมื่องเก่า  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40000           
  ที่ทำงาน        
  โทร   089-276-4084          
  E-mail                  
                       
12 พิทยา  พัฒนสุวรรณ (ติ๋ว)                  
  ที่พัก   302/1 ซ.บ้านไร่ ถ.เจิมจอมพล ต.ศรีราชา  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  20110         
  ที่ทำงาน          
  โทร   081-756-2190              
  E-mail                  
                       
13 พิพัฒน์  หัสธน                    
  ที่ทำงาน   12/74 ชินเขตแยก 43 ซ.2-14 ถ.งามวงศ์วาน หลักสี่ กทม.  10210       
  โทร   063-152-5466           
  E-mail                  
                       
14 พงศ์ชาย  ตัณฑเศรษฐี                     
  ที่พัก   386/49 ซอยพหลโยธิน 28 แขวงจันทร์เกษม เขตจตุจักร กทม.       
  ที่ทำงาน                  
  โทร   081-801-2445             
  E-mail                  
                       
15 ยงยุทธ  นาถไทย                    
  ที่พัก   ยังติดต่อไม่ได้  
  ที่ทำงาน            
  โทร                
  E-mail                  
                       
16 วิศิษฐ์  จารุดุล                    
  ที่พัก   9/5 หมู่ 3 ต.สุรศักดิ์  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี  20110    
  ที่ทำงาน      
  โทร   081-937-1121              
  E-mail                  
                       
17 วันชัย  วิชญชาคร                    
  ที่พัก   55 ซ.เมธีนิเวศม์  สุขุมวิท24  คลองตัน  คลองเตย กทม. 10110    
  ที่ทำงาน          
  โทร   085-812-8000            
  E-mail                  
                       
18 สุชิน จูฉิน                    
  ที่พัก   397 ม.2 ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา  3000         
  ที่ทำงาน   –      
  โทร   085-369-9197, 081-718-5356  
  E-mail                  
                       
19 สาโรจน์ ศิลปพงศ์                    
  ที่พัก   481  ถ.พุทธบาท  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000         
  ที่ทำงาน                  
  โทร             
  E-mail