MM-03

ช่างกลโรงงาน รุ่นที่ 3                
1 ชาตรี  บุญยกบัณฑิต                  
  ที่พัก   18  ซอยประยูร 3/1  ถ.เยาวราช  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000    
  ที่ทำงาน   โรงกลึงกีเฮง        
      37  ถ.เทพกษัตริย์  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000      
  โทร                
  E-mail                
                     
2 ชูชาติ  อยู่เอม                  
  ที่พัก   65 หมู่ 7  ต.สำโรงกลาง  อ.พระประแดง  จ.สมุทรปราการ  10130      
  ที่ทำงาน   บริษัท ภิญโญฮาตแวร์ จำกัด      
      65-65/1 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย  จ.สมุทรปราการ  10130       
  โทร   085-667-5940             
  E-mail                
                     
3 ณรงค์  จุลประทุม                  
  ที่พัก   883 หมู่ 7 เพรชเกษม 77/7 หนองแขม กทม. 10160       
  ที่ทำงาน   โรงงานสับประรดกระป๋อง       
      อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี  76120         
  โทร   02-4219963            
  E-mail                
                     
4 ดำรง  คามีศักดิ์   (ตัวแทนรุ่น)             
  ที่พัก   21 ถนนพหลโยธิน 57 แยก 4 อนุเสาวรีย์บางเขน กทม. 10220        
  ที่ทำงาน   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย        
      196  พลโยธิน  เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  10900    
  โทร   0-25525571,089-4430157           
  E-mail                
                     
5 ทองคำ  เลวัน                  
    (ถึงแก่กรรม)              
                     
6 ทองใบ  สุดถ้อย                  
  ที่พัก   55 บ้านโนนสาทร  ต.รอบเมือง  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ  36000    
  ที่ทำงาน   ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสมุทรสาคร       
  โทร   0-4561-1066          
  E-mail                
                     
7 ทวีศักดิ์  สงวนพงษ์                  
    (ถึงแก่กรรม)              
                     
8 ทุมศักดิ์  สุทัศน์โชติ                   
  ที่พัก   โรงกลึงสุบริการ            
      43 หมู่ 12  ซ.ร่วมรังสรรค์ ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130   
  ที่ทำงาน                
  โทร   0-2393-6314             
  E-mail                
                     
9 นิกร  เทพวรรณ                   
  ที่พัก                
  ที่ทำงาน   โรงกลึงเทพวรรณ            
      110 หมู่ 2 หน้าวัดดอนทอง  ต.ท่าถ่าน  อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 
  โทร   0-3855-1305             
  E-mail                
                     
10 นคร  มลิลา                   
  ที่พัก   463/1 ถ.พระราม 4 รอบเมือง ปทุมวัน กทม. 10330       
  ที่ทำงาน   บริษัท ไทยประกันชีวิต สาขาสนามเป้า         
  โทร   02-2143134           
  E-mail                
                     
11 ปรีดี เอี่ยมโอภาส                   
  ที่พัก   33/314 หมู่บ้านลัดดาวัลย์ หมู่ 1 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ        
  ที่ทำงาน   โรงกลึงยนตรการ 17  หมู่ 2  ถ.ท้ายบ้าน  จ.สมุทรปราการ  10280     
  โทร   0-2701-6626,02-7585847          
  E-mail                
                     
12 พล  วัฒนประศิษฐ์                   
  ที่พัก                
  ที่ทำงาน   ประเทศสหรัฐอเมริกา             
  โทร                
  E-mail                
                     
13 เมธี  เอกพิพิฐศรี                   
  ที่พัก   157/9  หมู่ 6 ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี  11130     
  ที่ทำงาน   โรงจักรแก๊สเทอร์ไบด์ การไฟฟ้าบางปะกง      
  โทร   02-4471846,089-206-0220           
  E-mail                
                     
14 วิเศษ  เทพศิริ                   
  ที่พัก   3750 บ้านหนองห้า หมู่ 7 ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000     
  ที่ทำงาน   –     
  โทร   054-223793,085-677348,096-4268288             
  E-mail                
                     
15 ทวีศักดิ์  สงวนพงษ์                  
    (ถึงแก่กรรม)