MM-04

ช่างกลโรงงาน รุ่นที่ 4                
1 จนาท  นิตยศรี                  
  ที่พัก   273/7  ถ.พัฒนาการ  แขวงปากคลอง  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร  10160  
  ที่ทำงาน   องค์การเภสัชกรรม     
      เขตพระยาไท  กรุงเทพมหานคร  10400        
  โทร   0-2246-0042 ต่อ 1144 , 0-2467-4236        
  E-mail                
                     
2 ชัยชนะ  พูลเผ่า                   
    (ถึงแก่กรรม)              
                     
3 ณรงค์  ธีรวาส                  
  ที่พัก   195 หมู่ 8  ต.สวนใหญ่  อ.เมือง  จ.นนทบุรี  11000      
  ที่ทำงาน                
  โทร                
  E-mail                
                     
4 ณรงค์  ภักดีประไพ                  
  ที่พัก   4 ถ.เจ้าพระยา  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000         
  ที่ทำงาน                
  โทร                
  E-mail                
                     
5 ดิเรก  เพ็ชรอินทร์                  
  ที่พัก   7/1 หมู่ 14  ซ.นพเก้า  ถ.ประชาชื่น  กรุงเทพมหานคร  10800    
  ที่ทำงาน   ทหารอากาศ กำแพงแสน           
  โทร                
  E-mail                
                     
6 พิชัย  อยู่ในศีล                  
  ที่พัก   28/1  ต.แสนภูดาษ  อ.บ้านโพธิ์  จ.ฉะเชิงเทรา  24140      
  ที่ทำงาน   โรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย        
      เขตบางขุนพรหม  กรุงเทพมหานคร  10200         
  โทร   0-2280-0040-59             
  E-mail                
                     
7 เพิ่มสุข  มาทะ   (ตัวแทนรุ่น)              
  ที่พัก   20/2  ซ.สามเสน 3 ถ.สามเสน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200    
  ที่ทำงาน   สอนหนังสืออยู่ โรงเรียนพระดาบส ท่าวาสุกรี       
  โทร   081-8133742           
  E-mail                
                     
8 วิเชียร  ศิริพากย์                  
  ที่พัก   320 ซอยพุ่งอุไร ลาดพร้าว 48 ห้วยขวาง สามเสนนอก กทม.         
  ที่ทำงาน          
  โทร   02-2762595            
  E-mail                
                     
9 ศิริพงษ์  ศิริอังกูร                  
  ที่พัก   28 ซ.5 เสรี  ถ.รามคำแหง  แขวงสวนหลวง  เขตพระโขนง  กรุงเทพมหานคร  10250 
  ที่ทำงาน   บริษัท เดลอิเลคทริก เพาเวอร์ซิสเต็มส์ จำกัด      
      21/7  ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงลาดพร้าว  เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  10900  
  โทร   0-2278-1557,0-2278-5054,0-2278-4482 ,0-2314-6188    
  E-mail                
                     
10 ศักดา  ทองระอา                   
  ที่พัก                
  ที่ทำงาน   โรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย           
      เขตบางขุนพรหม  กรุงเทพมหานคร  10200        
  โทร                
  E-mail                
                     
11 สกล  ม่วงเลี่ยม                  
  ที่พัก   343/9  ซ.หมู่บ้านศิวาลัย 3  ถ.จรัญสนิทวงศ์  กรุงเทพมหานคร  10700    
  ที่ทำงาน   มหาวิทยาลัยสยาม           
  โทร   0-2457-0067-8 , 0-2412-5587          
  E-mail                
                     
12 สิงหวิชัย  จารุศร                   
    (ถึงแก่กรรม)              
                     
13 สุจินต์  เผือกผ่อง                  
  ที่พัก   105  หมู่ 2  ซ.เทศบาล  ต.บางเมือง  อ.เมือง  จ.สมุทรปราการ  10270     
  ที่ทำงาน                
  โทร   –           
  E-mail                
                     
14 สุวัฒน์  จำเริญนาม                  
  ที่พัก   124/21  ซ.สายฝน  ถ.เรวดี  จ.นนทบุรี  11000      
  ที่ทำงาน                
  โทร   02-9514930            
  E-mail                
                     
15 สิทธิชัย   ชมชื่น                  
  ที่พัก                
  ที่ทำงาน   111/1  ถ.แจ้งวัฒนะ  ห้าแยกปากเกร็ด  จ.นนทบุรี  11120      
  โทร                
  E-mail                
                     
16 สมชาย  หอมทอง                  
  ที่พัก   99/22  ซ.ศาลเจ้าโกบ๊อ  ตากสิน  กรุงเทพมหานคร      
  ที่ทำงาน   โรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย  เขตบางขุนพรหม  กรุงเทพมหานคร  10200
      เขตบางขุนพรหม  กรุงเทพมหานคร  10200        
  โทร   0-2468-6782          
  E-mail