MM-53

                          
ช่างกลโรงงานรุ่นที่ 53    
1 กิตติพงษ์ ป้อมบ้านต้า (มาส)  
  ที่พัก   109/5 หมู่ 4  ตำบลบางรักพัฒนา  อำเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี
  ที่ทำงาน  
  โทร   09-1132-2655
  E-mail   Maz_thefrak_8@hotmail.com
       
2 ฉัตรศิริ บุญศิริ (บาส)    
  ที่พัก   1/299 หมู่ 2  ตำบลท้ายบ้าน  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ
  ที่ทำงาน  
  โทร   08-1239-5379
  E-mail   chatsiri.th@gmail.com
       
3 ธีรดนย์ สิงห์ประพันธ์ (ธีร์)   
  ที่พัก   16/183 ซอย 4 หมู่บ้านพิบูลย์เด้นวิวล์  ถนนพิบูลย์สงคราม 16  ตำบลสวนใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี
  ที่ทำงาน  
  โทร   09-5446-1039
  E-mail   tee_tee191@hotmail.com
       
4 ธีรวัจน์ หิรัญชัยสกุล (เจมส์)  
  ที่พัก   559/6 หมู่ 2  ตำบลบางปูใหม่  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ
  ที่ทำงาน  
  โทร   09-9803-2084
  E-mail   jamepopipe@hotmail.com
       
5 รัฐธรรมนูญ เมืองงาม (ต๊ะ)    
  ที่พัก   160/14 หมู่ 2  ตำบลมะขามเตี้ย  อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
  ที่ทำงาน  
  โทร   09-2132-6456
  E-mail   the_judge2015@hotmail.com
       
6 วีรยุทธ ชุ่มชื่น    
  ที่พัก   301/195 รามคำแหง 68  หมู่บ้านกิตตินิเวศน์ ซอย 5  เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร
  ที่ทำงาน  
  โทร   09-0012-2215
  E-mail   Viray_ut@hotmail.com
       
7 กรชวัล ช่างรู่ (จีจี้)    
  ที่พัก   68/69 หมู่ 2  ตำบลบ้านม้า  อำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13190
  ที่ทำงาน  
  โทร   09-1779-6938
  E-mail   kornchawan@live.com
       
8 ชยพล ทองสังข์สุข (ปอ)    
  ที่พัก   96/37 หมู่ 1  ตำบลโพธิ์เสด็จ  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80000
  ที่ทำงาน  
  โทร   09-5068-0810
  E-mail   gunipopo_106@hotmail.com
       
9 ชัชวาล รุ่งเรืองสินราม (เต๋า)    
  ที่พัก   12-236 หมู่ 6  ตำบลบ้านสวน  อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  20000
  ที่ทำงาน  
  โทร   09-0726-1599
  E-mail   taopeawpeaw@hotmail.com
       
10 ณัฐดนัย บุบผา (ท็อป)    
  ที่พัก   171 หมู่ 18  ตำบลมะเขือแจ้  อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน  51000
  ที่ทำงาน  
  โทร   08-2392-8882
  E-mail   natdanai_2539@hotmail.com
       
11 ปิยวัฒน์ ยิ่งยง (ต๊ะ)    
  ที่พัก   42 หมู่ 3  ตำบลสระแก้ว  อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80160
  ที่ทำงาน  
  โทร   09-3756-8869
  E-mail   yingyong981@gmail.com
       
12 พงศธร จาววิจิตร (เปรม)    
  ที่พัก   151 หมู่ 6  ตำบลเหมืองแก้ว  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่  50180
  ที่ทำงาน  
  โทร   08-4488-1260
  E-mail   classkoong23@hotmail.com
       
13 พล ทะฤาษี (พล)    
  ที่พัก   113/2 หมู่ 1  ตำบลนาครัว  อำเภอแม่ทะ  จังหวัดลำปาง  52150
  ที่ทำงาน  
  โทร   09-1859-3277
  E-mail   Porepone_love@hotmail.com
       
14 พิชายา จารุทัศน์โรจน์ (สต๊อบ)  
  ที่พัก   64/66 หมู่ 2  ตำบลศาลายา  อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  73170
  ที่ทำงาน  
  โทร   08-6775-7772
  E-mail   stop_aim_27@hotmail.com
       
15 ภาณุพันธ์ ปิวมา (สไปทร์)    
  ที่พัก   209 หมู่ 10  ตำบลนาครัว  อำเภอแม่ทะ  จังหวัดลำปาง  52150
  ที่ทำงาน  
  โทร   09-1853-8099
  E-mail   Sprieza2009@hotmail.com
       
16 ศิวัช แจ่มโฉม (ภู)    
  ที่พัก   352 หมู่ 2  ตำบลสุรศักดิ์  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  20110
  ที่ทำงาน  
  โทร   09-1989-5155
  E-mail   siwat_poooh@hotmail.com
       
17 ศุทธินี พูลศักดิ์ (โบนัส)    
  ที่พัก   1/5 หมู่ 7  ตำบลบางแก้ว  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม  75000
  ที่ทำงาน  
  โทร   08-2778-2729
  E-mail   l_lanla19@hotmail.com
       
18 สุพัตรา ยาบัว (ฝ้าย)    
  ที่พัก   148 หมู่ 3  ตำบลบ้านแหวน  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่  50230
  ที่ทำงาน  
  โทร   09-0475-3106
  E-mail   snsdzpmseoul@hotmail.com
       
19 อัษฎา สามประทีบ (ไนซ์)    
  ที่พัก   901 หมู่ 1  ตำบลบ้านเกาะ  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชศรีมา  30000
  ที่ทำงาน  
  โทร   09-1015-1891
  E-mail   Asada_Night@hotmail.com
       
20 นพรัตน์ พัชนี (นีโน่)    
  ที่พัก   85/59  ถนนดำคัน  ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  31110
  ที่ทำงาน  
  โทร   09-2370-8480
  E-mail   No_g@hotmail.co.th
       
21 จักรพงษ์ ทองคำ (นาย)    
  ที่พัก   94/657  ตำบลบางเสาธง  อำเภอบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ
  ที่ทำงาน  
  โทร   09-2540-0356
  E-mail   ninejakrapong@gmail.com
       
22 ภานุวัฒน์ สง่าชาติ (เฟรม)    
  ที่พัก   146/3 หมู่ 6  ตำบลทุ่งควายกิน  อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง  21110
  ที่ทำงาน  
  โทร   08-7928-3711
  E-mail   Panuwat_love_mom@hotmail.com
       
23 มนวิทย์  จัทรวงศ์ (ไอซ์)    
  ที่พัก   3/147 ซอยเทิดราชัน 43 แยก 8  ถนนเทิดราชัน  แขวงสีกัน  เขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร
  ที่ทำงาน  
  โทร   09-6392-2006
  E-mail  
       
24 ระพีร์ มีมากบาง (กัน)    
  ที่พัก   348/145 ตำบลเจดีย์หัก  อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
  ที่ทำงาน  
  โทร   09-4526-1614
  E-mail   Kanzaza93@hotmail.com
       
25 วัชโรธร ผาสุก (โจ๊ะ)    
  ที่พัก   307/4 หมู่ 4  ตำบลโปรง  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ
  ที่ทำงาน  
  โทร   09-6286-9188
  E-mail   joe_10687@hotmail.com
       
26 ศุภเดช เดชเกษม (มอส)    
  ที่พัก   47/11 ตำบลตลาด  อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  ที่ทำงาน  
  โทร   08-0530-6718
  E-mail   badboy0023@hotmail.com
       
27 อภิรัตน์ แก้วชินดวง (ตอง)    
  ที่พัก   108/52 หมู่ 14  ซอย 14  ถนนรัตนาธิเบศร์  ตำบลบางรักพัฒนา  อำเภอบางบัวทอง   จังหวัดนนทบุรี  11110
  ที่ทำงาน  
  โทร   08-1565-7197
  E-mail   Petong862@hotmail.com
       
28 คมสัน พานุรักษ์ (แพร)    
  ที่พัก   38 ถนนรัฐราษรังสรรค์  ตำบลตะพานหิน  อำเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร  66110
  ที่ทำงาน  
  โทร   08-8160-4883
  E-mail   Komsan.panurak@hotmail.com
       
29 จตุพร อุดทา (บิ๊กบอส)    
  ที่พัก   118/3-4 หอพัก U Life 2110  ซอยวงศ์สว่าง 11  แขวงวงศ์สว่าง  เขตบางซื่อ  กรุงเทพมหานคร  10800
  ที่ทำงาน  
  โทร   061-685-1505
  E-mail   bigbosslnw5@hotmail.com
       
30 ญาดา แก้วแดง (ปุ้มปุ้ย)    
  ที่พัก   55/398 หมู่ 3  หมู่บ้านโกลเด้นอเวนิว  ตำบลบางพูด  อำเภอปากเกร็ด  ถนนติวานนท์  จังหวัดนนทบุรี  11120
  ที่ทำงาน  
  โทร   08-8840-5061
  E-mail   kaewdangyada@gmail.com
       
31 ฑนพล พลับพลาเถื่อน (แฟรงค์)
  ที่พัก   200/10 ซอย 2  หมู่บ้านปริญสิริ  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพมหานคร  10240
  ที่ทำงาน  
  โทร   08-7979-2431
  E-mail   frank_thanaphon@hotmail.com
       
32 ธราเทพ อู่สุวรรณ    
  ที่พัก   430/4 แฟลตตำรวจรถไฟบางซื่อ  ถนนริมทางรถไฟ  แขวงบางซื่อ  เขตบางซื่อ  กรุงเทพมหานคร  10800
  ที่ทำงาน  
  โทร   09-8474-7717
  E-mail   japan-jang@hotmail.com
       
33 ธนกฤต หลักรอด (เจเจ)    
  ที่พัก   55/2 หมู่ 4  ซอย 15  ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร  10110  
  ที่ทำงาน  
  โทร   08-4680-2972
  E-mail   Thanakrit1995@gmail.com
       
34 ธิติพัฒน์ เพชราวุฒิโชติ (เชน)  
  ที่พัก   102/33 ถนนนางรอง-ปะคำ  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์
  ที่ทำงาน  
  โทร   08-2712-7431
  E-mail   Chen_kingdoms@hotmail.com
       
35 นฤเบศ ปันแก้ว (เบศ)    
  ที่พัก   223 ถนนเจริญกรุง  แขวงยานนาวา  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร  10120
  ที่ทำงาน  
  โทร   08-8417-9226
  E-mail   Nanbat_2011@hotmail.com
       
36 นิชวัฒน์ สิรินันทพล (เสือ)    
  ที่พัก   68/8 ถนนสุทธิสาง  ซอยอินทามะ 40  10400
  ที่ทำงาน  
  โทร   08-3011-3419
  E-mail   bloodoftiger@hotmail.com
       
37 นิพนธ์ ตรีรัตนานนท์ (โก้)    
  ที่พัก   1/90 หมู่ 10  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000
  ที่ทำงาน  
  โทร   09-3849-9204
  E-mail   kokogt@hotmail.com
       
38 ภานุวัฒน์ บุตรแก้ว (บาส)    
  ที่พัก   5/444 หมู่ 22  ถนนบางพลี-ตำหรุ  ตำบลบางพลีใหญ่  อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  10540
  ที่ทำงาน  
  โทร   08-2363-5940
  E-mail   b_panuwat@hotmail.com
       
39 วัชรพล พิมพ์หนู (เจมส์)    
  ที่พัก   55/180 ซอย 1/1  หมู่บ้าน ช.รุ่งเรือง 5  ตำบลบางรักพัฒนา  อำเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี
  ที่ทำงาน  
  โทร   09-2804-3588
  E-mail   jln_1043@hotmail.com
       
40 อารียา สุขเอี่ยม (นุ๊ก)    
  ที่พัก   59/52 หมู่ 3  ถนนบางกรวย-ไทรน้อย  ตำบลบางรักพัฒนา  อำเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี  11110
  ที่ทำงาน  
  โทร   08-0936-5226
  E-mail   huafuuplebeian@gmail.com
       
41 เอกสิทธิ เนตรโนนไทย (เอก)  
  ที่พัก   35/218 ถนนพระยาพิชัยดาบหัก  ตำบลเขาสามยอด  อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี
  ที่ทำงาน  
  โทร   09-2442-6750
  E-mail   Ekk-ban10@hotmail.com
       
42 ณัฐพงษ์ ดาสามผง (ป้อม)    
  ที่พัก   102 วัดน้อย  ซอยวงศ์สว่าง 11  แขวงวงศ์สว่าง  เขตบางซื่อ  กรุงเทพมหานคร
  ที่ทำงาน  
  โทร   09-3097-4491
  E-mail   Pomsops@hotmail.com