MM-17

            
ช่างกลโรงงาน รุ่นที่ 17  
1 กัลชาญ สังข์วารี     
  ที่พัก  
  ที่ทำงาน   สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
      วิทยาเขตนนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
  โทร  
  E-mail  
       
2 จิรวัชน์ อารีย์     
  ที่พัก   228 ซ.สิทธิชัย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
  ที่ทำงาน   อุตสาหกรรม จ.ระยอง 
  โทร   061-413-4352
  E-mail  
       
3 ฉัตรชัย สุจริตพงศ์     
  ที่พัก   โชคชัย 4
  ที่ทำงาน   บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  โทร   081-308-6570
  E-mail  
       
4 สรวีย์(ชนินทร์)  สุนทโรทก     
  ที่พัก   2/5 ม.5 ซ.4 ถ.เทศบาล1 ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22190
  ที่ทำงาน   ทำเกษตกร 
  โทร   087-582-0288
  E-mail  
       
5 เชิดศักดิ์ พรพินิจจรานา     
  ที่พัก   238/119 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
  ที่ทำงาน   บริษัท คิมเบอลี่คล๊าก ประเทศไทย  
      ต.บางขะแยง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
  โทร   0-2581-5787,0-2581-5311,0-2424-7990
  E-mail  
       
6 ชัยเจริญ โรจนอุทัย     
  ที่พัก   23/53 ซ.สีพิชัย ถ.ริมคลองประปาฝั่งซ้าย เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
  ที่ทำงาน   LABTECH ENGINEERING CO.,LTD.
      31/2 ถ.พระราม 3 ช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
  โทร  
  E-mail  
       
7 ธีรวัฒน์ กัลยารัตนกุล     
  ที่พัก   16/82 ม.4 ม.เสนานิเวศน์ 2 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10230 
  ที่ทำงาน  
  โทร  
  E-mail  
       
8 ธาดา ชัยสุขสันต์     
  ที่พัก   1413 ซ.วัดสังข์กระจาย แขวงวัดท่าพระ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
  ที่ทำงาน   บริษัทMAX SYSTEM จำกัด
      72/3 ซ.อารีย์ฝั่งเหนือ พญาไท กรุงเทพมหานคร
  โทร   0-2279-4971,0-2279-0578,0-2466-1931
  E-mail  
       
9 นพพร ประยูรวงศ์เกษม     
  ที่พัก   55/34 ม.สราญรมย์ ถ.นวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10510
  ที่ทำงาน   บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด นิคมอุตสาหกรรม
      ลาดกระบัง 44/1 ม.7 ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
  โทร  
  E-mail  
       
10 นภดล ผลาวัลย์     
  ที่พัก  
  ที่ทำงาน  
  โทร  
  E-mail  
       
11 นิพล เทียมอุทัยฉาย     
  ที่พัก   29 ซ.2 เทศบาลรังสรรค์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  ที่ทำงาน   บริษัท ยูโนแคล จำกัด
      16 อาคารสำนักงาน  เซ็นทรัลลาดพร้าว ชั้น 12  ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10900
  โทร   0-2541-1970 
  E-mail  
       
12 หิรัญ ทองศรีคำ     
  ที่พัก  
  ที่ทำงาน  
  โทร  
  E-mail  
       
13 นิกร ตันตราภรณ์     
  ที่พัก   940/12 ซ.เชลียง 1 ถ.บางนา-ตราด  เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
  ที่ทำงาน  
  โทร   0-2393-4501
  E-mail  
       
14 บรรพต ธีระวาส     
  ที่พัก   247 ม.7 ต.พิชัย ซ.16 อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
  ที่ทำงาน   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
      แม่เมาะ ลำปาง บ้านรับรองเหมืองหลังที่ 2 เหมืองแม่เมาะ 
  โทร   081-472-5893 (ติดต่อไม่ได้)
  E-mail  
       
15 บุญเกียรติ ธาติวิริยะกุล     
  ที่พัก  
  ที่ทำงาน  
  โทร  
  E-mail  
       
16 บุญเชิด โพธิ์อ่อน     
  ที่พัก   58 ม.1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ดจ.นนทบุรี 11120 
  ที่ทำงาน  
  โทร  
  E-mail  
       
17 ปิญจมานนท์ พัฒนจักร     
  ที่พัก   59 ซ.หลังวัดอภัยทายายาม  ถ.ราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  ที่ทำงาน  
  โทร   0-2279-6325 
  E-mail  
       
18 ประสาน นามจันทร์ลักษณ์  
  ที่พัก   32/278 ม.3 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
  ที่ทำงาน   Prasan Namjanluck
      Project management section manager
      Project management Division
      Engineering Department IRPC Public  company Ltd. Rayong Thailand
  โทร   0-3896-7605,08-1720-5627
  E-mail   prasan_n@irpc.co.th ;
      prasan0863@live.com
       
19 ประภาส ตั้งจริยา    
  ที่พัก   59/289 ม.ป.ผาสุข ซ.บรมราชนนี101 แยก6-12 ถ.ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี แขวงศาลาธรรมสพน์,ทวีวัฒนา กทม. 10170
  ที่ทำงาน   โรงงานผลิตท่อพลาสติก HDPE
      185/3 ถ.ราชดำริ ลุมพินี ปทุมวัน กทม.
  โทร   084-904-4755
  E-mail  
       
20 พีระพงษ์ วิชัยกาญจนา     
  ที่พัก   32/137 ซ.ลาดพร้าว 23 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  ที่ทำงาน   บริษัท การบินไทย จำกัด 
      ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
  โทร   08-1702-0460
  E-mail  
       
21 พินิจ ฉิมเอนก     
  ที่พัก   55 ม.1 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
  ที่ทำงาน   บริษัท ไทยเอ็นจิน แมนูแฟคเจอริ่ง
      บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
  โทร   0-3844-3872
  E-mail  
       
22 พยงศ์ ตรีเสถียรกิจ     
  ที่พัก  
  ที่ทำงาน  
  โทร  
  E-mail  
       
23 พิษณุ สันติกุล     
  ที่พัก   5 ถ.พุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
  ที่ทำงาน   บริษัท ปตท. จำกัด  (มหาชน) 
                555   ชั้น  17  ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  โทร   081-807-5798 
  E-mail  
       
24 วรพจน์ เวศอุรัย     
  ที่พัก   23 ซ.ติวานนท์45(ทรายทอง) ถ.ติวานนท์ แขวงท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
  ที่ทำงาน   หจก.สามประสิทธิ์ 10 ซ.สุโขทัย1 ถ.สุโขทัย Suan Chitlada, Dusit, Bangkok 10300 (รับเหมาก่อสร้าง)
  โทร   081-939-6820
  E-mail  
       
25 วรินทร์ อุตกฤษฎ     
  ที่พัก   16/12 ม.11 ถ.ฉิมพลี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
  ที่ทำงาน   กรมทางหลวงแผ่นดิน กรุงเทพมหานคร
      2/486 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
  โทร   081-814-4077
  E-mail  
       
26 วชิระ วุฒิเวทย์     
  ที่พัก   67 ม.3 ซ.จารีย์บูลย์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
  ที่ทำงาน   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
      บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 
  โทร  
  E-mail  
                   
27 สมเกียรติ มิ่งเจริญวงศ์     
    (ถึงแก่กรรม)                
       
28 สมชัย กล้วยไม้งาม     
  ที่พัก   111/61 ม.1 ถ.ปทุมธานี-สามโคก ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
  ที่ทำงาน   ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงเมืองโลหะกิจการช่าง 
      จุฬาซอย 20 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10500
  โทร   081-843-2544 
  E-mail  
       
29 สันติ หวังดี     
  ที่พัก   51/132 ม.เสนา88 ซ.นวลจันทร์17 ถ.นวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขต บึงกุ่ม กทม. 10230
  ที่ทำงาน   ไม่ได้ทำงาน
  โทร   089-135-5658,02-509-5180 
  E-mail  
       
30 สัญญา ภุมมารินทร์     
  ที่พัก   211 ม.6 ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190
  ที่ทำงาน   เกษียณ
  โทร   085-151-6464
  E-mail  
       
31 สุชาติ มันยานนท์     
  ที่พัก   85/143 ม.8 แขวงจรเข้บัว เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10230
  ที่ทำงาน   บริษัท ไทยออยล์ ศรีราชา 
  โทร   0-3835-1555 
  E-mail  
       
32 รตท.สุรพล โชติรัตน์     
  ที่พัก  
  ที่ทำงาน   ผ.4 กก.3 สสน.ตชด.
  โทร   0-2279-9520-34 ต่อ 113 
  E-mail  
       
33 สุรศักดิ์ ภควลีธร     
  ที่พัก   125/337 หมู่บ้านแมกไม้ ถ.รามอินทรา 103/3 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230 
  ที่ทำงาน   ตัวแทนสินค้าประเภทปั๊มลม
  โทร   081-633-8177
  E-mail  
       
34 สายัณห์ สุยพงษ์พันธ์     
  ที่พัก  
  ที่ทำงาน  
  โทร  
  E-mail  
       
35 สุรชัย เรืองวงศ์วิทยา     
    (ถึงแก่กรรม) 
       
36 สุรทัต ศุภศรี     
  ที่พัก   5 ม.2 สุขุมวิท 56 (สายทิพย์)  แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 
  ที่ทำงาน  
  โทร  
  E-mail  
       
37 อดิศร โมลีเศรษฐ์     
  ที่พัก   151/187 ม.ชัยพฤกษ์ บางไผ่ บางแค กทม. 10160
  ที่ทำงาน   บริษัท ดีทแฮล์ม จำกัด 
      2533 อาคารปรีชา ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. (ทำเครื่อง Compressor)
  โทร   081-816-2554 
  E-mail  
       
38 อนุพนธ์ คู่กุศลสิน     
  ที่พัก   87/257 ม.6 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
  ที่ทำงาน    ที่ปรึกษาพัฒนาโรงไฟฟ้า
  โทร   081-552-4434
  E-mail  
       
39 อภิศักดิ์ ฉัตรพงศ์พร     
  ที่พัก   72/74 ม.เบญจรงค์ ซ.20 ราคำแหง178 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
  ที่ทำงาน   รับเหมาเกี่ยวกับระบบปรับอากาศ
  โทร   081-646-9509
  E-mail  
       
40 เอกชัย บุญลือ     
  ที่พัก   18 ซ.ติวานนท์45(ทรายทอง) ถ.ติวานนท์ แขวงท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
  ที่ทำงาน   การรถไฟแห่งประเทศไทย กองโรงงาน
      ย่านพหลโยธิน บางซื่อ กรุงเทพมหานคร  10800 
  โทร   086-756-8781(ติดต่อไม่ได้)
  E-mail  
       
41 อัสดร ศรีโกศักดิ์     
  ที่พัก   29/110 ถ.รามอินทรา หมู่บ้านทหารผ่านศึกเกาหลี แขวงอนุสาวรีย์  เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
  ที่ทำงาน  
  โทร  
  E-mail