MM-23

 

                   
1 พิพัฒน์พงศ์ วิเชียรชัย                     
  ที่พัก   87/21 หมู่1 ถ.บางนา-ตราด กม.39
ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
24180
  ที่ทำงาน   บ.ภูมิวิศว์ เอ็นจิเนียริ่ง จก.
  ที่อยู่   230/15 หมู่6 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
24130
  โทรศัพท์   038-530250          
  มือถือ   081-8602488          

 

                   
2                      
  ที่พัก    
  ที่ทำงาน    
  โทร    
  E-mail