MM-33

                  
ช่างกลโรงงาน รุ่นที่ 33      
1 กฤษณ์ สุขสมวงษ์      
  ที่พัก   84 หมู่ 6 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110  
  ที่ทำงาน   บริษัท คิงซีล จำกัด  
      46/152-153 หมู่ 3 ถนนศรีสมาน ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120  
  โทร   09-0978-4688,09-4052-7104  
  E-mail    
  ลักษณะงาน     เกี่ยวกับระบบไฮดรอลิค ซีนกันรั่ว  
         
2 ฉัตรชัย ทองมอญ      
  ที่พัก   30/13 อ.เมือง จ.นนทบุรี 11120  
  ที่ทำงาน   NIDEC COMPONENP TECHNOLOGY THAILAND C0.TLD   
      อ.หนองแค จ.สระบุรี  
  โทร   091-197-1909  
  E-mail    –  
  ลักษณะงาน   ผลิตฮาร์ดดิสก์, ชิ้นส่วนรถยนต์  
         
3 ชยารพ มหามนตรี      
  ที่พัก   11/117 ถ.งามวงค์วาน แขวงทุ้งสองห้อง เขตดอนเมือง กทม. 10210  
  ที่ทำงาน    
  โทร   02-589-7142  
  E-mail    –  
         
4 ณัฐภกร เทาลิ้ม (ณัฐ เทายิ้ม)      
  ที่พัก   89 หมู่ 2 ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110  
  ที่ทำงาน   หจก. ทรงศักดิ์ วิศวการ   
      100 ซ.จันทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120  
  โทร   09-1195-6586,03-2299-414  
  E-mail    
  ลักษณะงาน   ระบบบำบัดน้ำเสีย  
         
5 ณัฐดนัย รุจิโยธานันทน์      
  ที่พัก   192 ซอยราชทรัพย์ (ประชาราษฎร์ 21) แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800  
  ที่ทำงาน   บริษัท พาร์นครเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด  
  โทร   08-1988-8766,02-965-2552,09-2331-8800  
  E-mail   sales_ndn@partnakorn.com  
  ลักษณะงาน   ซ่อมสร้างอะไหร่เครื่องจักร  
         
6 ณัฐวุฒิ รังสถิตย์      
  ที่พัก   11/16 หมู่ 19  แขวงลาดยาว เขตจจักร กรุงเทพมหานคร 10900   
  ที่ทำงาน    
  โทร    
  E-mail    
         
7 ธเนศ ตั้งไพบูลย์ทรัพย์      
  ที่พัก   1169/316 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร  10210   
  ที่ทำงาน    
  โทร    
  E-mail    
         
8 ปานเทพ อมตะสัจจะ      
  ที่พัก   294/4  ต.โรงเข้  อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร  74120   
  ที่ทำงาน    
  โทร    
  E-mail    
         
9 ปิยะ สิงหนาท      
  ที่พัก   4 ซอยอุดมสุข 30 แยก 7-2-5 ถนนสุขุมวิท 103 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260  
      139/202 หมู่ 7 หมู่บ้านศรีทอง ถนนพหลโยธิน ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13180
  ที่ทำงาน   NMB-Minebea Thai Ltd.  
  โทร   08-1446-6284   
  E-mail    
  ลักษณงาน   อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
         
10 ปิยะ เทพรินทร์      
  ที่พัก   287 หมู่ 3  ต.บ้านนา  อ.บ้านนา  จ.นครนายก   
  ที่ทำงาน    
  โทร    
  E-mail    
         
11 ไพศาล ทองเอกสิทธิ์      
  ที่พัก   60/33 หมู่บ้านวรารมย์ 69 ถนนเลียบคลองภาษีเจรีญฝั่งใต้ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 
  ที่ทำงาน    
  โทร   08-1646-8814  
  E-mail    
         
12 มนต์ชัย อัศวแสงรัตน์      
  ที่พัก   75/24  ซ.ชัยวัฒน์  ถ.วุฒากาศ  แขวงบางค้อ  เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150  
  ที่ทำงาน    
  โทร   0-2476-1260   
  E-mail    
         
13 รุ่งโรจน์ ธนะสารสุทธิพงษ์    
  ที่พัก   72/708 หมู่ 1 ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000  
  ที่ทำงาน   บริษัท เบสเทรด พรีซิชั่น จำกัด  
      160 หมู่ 4 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180  
  โทร   08-4921-9635  
  E-mail   rungrot.th@gmail.com  
  ลักษณะงาน   Support ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์  
         
14 วรานุรักษ์ สินประเสริฐ      
  ที่พัก   118/14 หมู่ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด  อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120  
  ที่ทำงาน   ที่บ้าน ธุรกิจส่วนตัว  
  โทร   02-584-6986,08-6095-1333  
  E-mail    
  ลักษณะงาน   เลี้ยงปลาสวยงามส่งออก  
         
15 วุฒิชัย อ้นอุ่น      
  ที่พัก   106/69 หมู่ ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000   
  ที่ทำงาน   บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด  
      63 หมู่ ตำบลบางขะแยง  อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000  
  โทร   08-1807-7993,02-975-3338 ต่อ 11  
  E-mail    
  ลักษณะงาน   บรรจุภัณฑ์พลาสติก  
         
16 ศุภมิตร พุทธสุวรรณ      
  ที่พัก   279/1 หมู่ 10 ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130   
  ที่ทำงาน   บริษัท ไทยวัฒนาไรซ์โพรดัคท์ จำกัด  
      45 หมู่ 1 ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110  
  โทร   08-1835-7321  
  E-mail   supamit_mit@yahoo.com  
  ลักษณะงาน   เส้นก๋วยเตี๋ยวอบแห้ง  
         
17 สมโภชน์ หมอนสะอาด      
  ที่พัก   32/2 หมู่ 9 ต.วังประจบ อ.เมือง จ.ตาก 6300  
  ที่ทำงาน    
  โทร    
  E-mail    
         
18 สรพงษ์ ภู่ถาวร       
  ที่พัก   120/261 หมู่ 2 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง  จ.สมุทรปราการ 10280   
  ที่ทำงาน    
  โทร    
  E-mail    
         
19 สะอาด ไชยดี      
  ที่พัก   6/64 หมู่ 6 หมู่บ้านสุขทวี 1 ศาลาธรรมสพฑ์ ถ.ปิ่นเกล้า-นครไชยศรี  เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร  10170 
  ที่ทำงาน    
  โทร    
  E-mail    
         
20 พิศิน(สุริเยศ) พยุหะ      
  ที่พัก   8/7  ถ.ติวานนท์  ต.บ้านใหม่  อ. ปากเกล็ด  จ.นนทบุริ 11120  
  ที่ทำงาน   พฤกษาเรียลเอสเตท ประจำไซต์อยู่ชลบุรี  
  โทร   0-2583-8720,08-5248-5282 ,08-1765-6262  
  E-mail    
  ลักษณะงาน    ก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรร  
         
21 เสมา คำมา      
  ที่พัก   37/1220 ม.4 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  
  ที่ทำงาน   บริษัท ฟิวเจอร์ แอพไพซัล จำกัด  
  โทร   08-1299-3288  
  E-mail   semakumma@hotmail.com  
  ลักษณะงาน    งานประเมิณทรัพย์สิน  
         
22 อติชาต ตันเจริญ(อภิชาต ตันเจริญ)    
  ที่พัก   18/339 อาคารลุมพินีเพลสรัชดา-ท่าพระ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600  
  ที่ทำงาน   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (สำนักกิจการนักศึกษา)  
  โทร   08-9920-8299  
  E-mail   tankhung2001@gmail.com  
         
23 ธนวรรธน์ อุดมชัยวิจิตร์  
  ที่พัก   468 ถนนเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 ซอย 53 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250  
  ที่ทำงาน    
  โทร   08-1495-1160  
  E-mail    
         
24 อาคม สุทะ      
  ที่พัก   99/79 หมู่ 5 หมู่บ้านพานทองแท้ 3 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230  
  ที่ทำงาน   ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ ดับบลิว แคมเทค  
      121/4 หมู่ 10 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230  
  โทร   08-1752-2733  
  E-mail   aw.awcamtech@gmail.com  
  ลักษณะงาน    เกี่ยวกับ Injection Mole, Jix Fixtrue, Machining Part   
         
25 อานนท์ วรินทร์อุดมสุข      
  ที่พัก   56/60 ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170  
  ที่ทำงาน    
  โทร   08-6314-3551  
  E-mail    
         
26 วรัญชัย ถนอมงาม      
    (ถึงแก่กรรม)  
         
27 สิทธิกร ปัทมาสูตร      
  ที่พัก   1 หมู่ 4  ต.ท่าตลาด  อ.สามพราน  จ.นครปฐม  73110  
  ที่ทำงาน    
  โทร   0-3432-1188   
  E-mail    
         
28 ศรชา (กิติชัย) ตั้งจิตรเจริญ      
  ที่พัก   112/101-102 หมู่ 2 ถ.เอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150  
  ที่ทำงาน   บริษัท เจี่ยฮงเยลโลพลาส จำกัด   
      125/7 หมู่ 6 ซ.เอกชัย 68 ถ.เอกชัย  แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร  
  โทร   0-2415-6511,08-9535-8345,0-2415-0046  
  E-mail    
         
29 คมกฤต ทวีปัญญาภรณ์      
  ที่พัก   1/4 ถนนสุรศักดิ์ 1 ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110  
  ที่ทำงาน   MSM (Thailand) Co.,Ltd  
  โทร   08-1865-7235   
  E-mail    
         
30 ชัชชัย วงษ์ปาน      
  ที่พัก   289/83 หมู่ 12  ต.ในคลองบางปลากด  อ.พระสมุทรเจดีย์  จ.สมุทรปราการ 10290   
  ที่ทำงาน    
  โทร    
  E-mail    
         
31 ธีรพัฒน์ พลพืชน์      
  ที่พัก   64/62 ซอยแก้วเงินทอง 44 ถนนแก้วเงินทอง ตำบลฉิมพลี อำเภอตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170  
  ที่ทำงาน   NEA GROUP จำกัด  
  โทร   08-1713-9399,02-448-6844  
  E-mail    
  ลักษณะงาน   อุตสาหกรรมเครื่องจักร  
         
32 บำเพ็ญ แสงศิลาวุฒิกุล      
  ที่พัก   106 หมู่ 2 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110  
  ที่ทำงาน    
  โทร   0-3447-1527   
  E-mail    
         
33 พารดร กอนันทา      
  ที่พัก    
  ที่ทำงาน    
  โทร    
  E-mail    
         
34 มนชัย แสงเพทาย      
  ที่พัก   629/223  ถ.สาธุประดิษฐ์  แขวงบางโพงพาง  เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  
  ที่ทำงาน    
  โทร   0-2294-2069  
  E-mail    
         
35 คณธัช เปี่ยมคง      
  ที่พัก   2092/18 รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  
  ที่ทำงาน    
  โทร    
  E-mail    
         
36 สุวิทย์ เทวสิริโชคชัย      
  ที่พัก   26/419 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150  
  ที่ทำงาน    
  โทร    
  E-mail    
         
37 อนันตพร ผลสุวรรณ์      
  ที่พัก   24/2 หมู่ 4 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150   
  ที่ทำงาน    
  โทร    
  E-mail    
         
38 นส.พัชราพรรณ ฉิมพูลสุข    
  ที่พัก   38 หมู่ 2 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540   
  ที่ทำงาน    
  โทร    
  E-mail    
         
39 ณภัทร สุนทรวารี (วิโรจน์ สุนทรวารี)    
  ที่พัก   หมู่บ้านเพชรอนันต์ 56/255 หมู่ 5 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150  
  ที่ทำงาน   บริษัท ทรูวิชั่นส์กรุ๊ป จำกัด  
      18 อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดา เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  
  โทร   08-6544-7725  
  E-mail   Naphat_ann1975@hotmail.com  
         
40 ณัฐ เพ็ชรทองคำ      
  ที่พัก   726/71 อาคาร ลอฟท์ ริเวอร์ ซอย 94/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์บางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700  
  ที่ทำงาน   บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด  
  โทร   08-1551-0853  
  E-mail    
  ลักษณะงาน   อสังหาริมทรัพย์