MM-40

ช่างกลโรงงาน รุ่นที่ 40    
1 กฤษฎา พยับไชยกุล (กฤษ)  
  ที่พัก    33 หมู่ 2 ต.พญาขัน อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 
  ที่ทำงาน  
  โทร   08-9007-6751
  E-mail  
       
2 เมธาพันธ์ เพชรเกตู (เมย์)  
  ที่พัก   99/25 หมู่ 9 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
  ที่ทำงาน   ร้านเพชร คาร์ แคร์
      5/1 หมู่ 6 ถ.ทุ่งใหญ่-พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210
  โทร   08-6683-8656 
  E-mail  
       
3 ประยุทธ รูวิชิตร (ปอย)  
  ที่พัก    98 หมู่ 15 ต.โพธิ์ไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210 
  ที่ทำงาน  
  โทร   08-6528-6545
  E-mail  
       
4 วิเชียร จะมะรี (ต้อง)    
  ที่พัก   504/8 หมู่ 10 ซ.พัทยา ซ.18 ๔.พระตำหนัก อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260 
  ที่ทำงาน  
  โทร   08-9092-0554
  E-mail  
       
5 พิเชฐ สายสอน (เชษ)    
  ที่พัก    75/116 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
  ที่ทำงาน    บริษัท โมรอล พรีซีชั้น จำกัด 75/116 
      75/116  หมู่ 11 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
  โทร.    062-535-4256
  E-mail     pichet_s@moralp.com
       
6 อนุชิต ธรรมมา (หนึ่ง)    
  ที่พัก    75/47 ซ.วีระวรรณ ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  ที่ทำงาน  
  โทร   0-9764-8328,0-9153-2257
  E-mail  
       
7 น.ส.วิมลรัตน์ กันตา (มล)    
  ที่พัก    ค่ายพ่อขุนผาเมือง ส.พัน 11 อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
  ที่ทำงาน  
  โทร   0-6620-6735 ,0-5672-0154
  E-mail  
       
8 คณิตศร เธียรชาติอนันต์ (ต้น) (ประธานรุ่น)
  ที่อยู่    72/164 ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
  ที่ทำงาน    PTT co,LTD.
  โทร   08-1764-6558
  E-mail      tonkanitsak@gmail.com
       
9 อรรถพล สัมฤทธิสุทธิ์ (โอม)  
  ที่พัก    109/2 หมู่ 3 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
  ที่ทำงาน    บริษัท เอนไกไทย จำกัด (ENKEI co,LTD.)
  โทร   0-3221-1388 ต่อ 2139,08-1170-2588
  E-mail    attapols@enkeithai.co.th 
       
10 วีระพล ชัยบุญ (นก)    
  ที่พัก    77 หมู่ 9 ต.น้ำใส อ.จตุรพักตรพิมาณ จ.ร้อยเอ็ด 45180
  ที่ทำงาน   
  โทร   0-6665-8952
  E-mail   
       
11 มาโนตย์ รักชื่อ (หนึ่ง)    
  ที่พัก    8 หมู่ 2 ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
  ที่ทำงาน   
  โทร   081-195-9506
  E-mail   
       
12 พงค์ชัย สมบูรณ์ชัย (พุท)    
  ที่พัก    169 หมู่ 4 ต. บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน  
  ที่ทำงาน   
  โทร   084-378-6580
  E-mail   
       
13 สุภกิจ อินตะ (ต้อม)    
  ที่พัก    93/1 หมู่ 11 ต.สมสะอาด อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 
  ที่ทำงาน   
  โทร   0-6508-046
  E-mail   
       
14 รักขนาท ตระกูลมีนัก    
  ที่พัก   128/93 ต.คลองสวนพลู  ซ.10  อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา  13000
  ที่ทำงาน   
  โทร   094-485-0856
  E-mail