MM-48

                              
ช่างกลโรงงาน รุ่นที่ 48                  
1 ขจรเกียรติ หาญสกุล (เบนซ์)                  
  ที่พัก   159/3 หมู่ 14 ต ต.ช้างขวา อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธาณี 84160                
  ที่ทำงาน                  
  โทร   08-4625-1605                
  E-mail   nooksa555@hotmail.com                
                       
2 น.ส.จิดาภา จริงเสถียร (จ๊ะเอ๋)                  
  ที่พัก   86 หมู่ 1 ซ.ทำเลไท 32 ต.ขนอนหลวง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13120                
  ที่ทำงาน                  
  โทร   08-2717-7336                
  E-mail   jaae_jidapa@hotmail.com                
                       
3 ชาญชัย ชำนาญเลิศกิจ (ชาญ)                  
  ที่พัก   91/307 หมู่ 14 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110                
  ที่ทำงาน                  
  โทร   08-7089-4200                
  E-mail   chanmeow_meow@hotmail.com                
                       
4 ณัฐพล ศิริศร (เก้า)                    
  ที่พัก   82/3 หมู่ 4 ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220                
  ที่ทำงาน                  
  โทร   08-8260-2743                
  E-mail   Nataphon_99@windowslive.com                
                       
5 ทนงศักดิ์ ขาวเผือก (หนิง) (ประธานรุ่น)                
  ที่พัก   81 หมู่ 8 ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180                
  ที่ทำงาน                  
  โทร   08-0106-7563                
  E-mail   tanongsak.kaopueak@hotmail.com                
                       
6 ทรงชัย คงกะศรี (บุ๊ค)                    
  ที่พัก   151 ถ.ฤดีเปรม ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000                
  ที่ทำงาน                  
  โทร   08-6792-3971                
  E-mail   book_mdet_09@hotmail.com                
                       
7 ธงภพ ปุณธนาลัย  (โอห์ม) (รองประธานรุ่น)                
  ที่พัก   100/632 หมู่ 12 ซอย 11/2 ถ.โรจนะ ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย  จ.พระนครศรีอยุธยา 13170                
  ที่ทำงาน                  
  โทร   09-3582-6696                
  E-mail   hongphob-ohm@hotmail.com                
                       
8 ธนวุฒิ ธรรมวงศ์ชัย (แมน)                  
  ที่พัก   78/7 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220                
  ที่ทำงาน                  
  โทร   08-8901-4173                
  E-mail   manching_8@hotmail.com                
                       
9 ธนัท โฉมชัย (แบงค์)                    
  ที่พัก   2/2 หมู่ 1 ต.หัวตะพาน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110                
  ที่ทำงาน                  
  โทร   08-1657-2557,09-0963-4517                
  E-mail   dargonkingok@hotmail.com                
                       
10 ธนายุต อ่อนศรี (บอย)                    
  ที่พัก   71/4 หมู่ 5 ต.พิกุลทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000                
  ที่ทำงาน                  
  โทร   08-5427-1945                
  E-mail   machanical_man@hotmail.com                
                       
11 ธีรพงศ์ คำลือชัย (เบิ้ม)                    
  ที่พัก   369 หมู่ 1 ต.ชมพู อ. เมือง จ.ลำปาง 52100                
  ที่ทำงาน                  
  โทร   08-5694-6416                
  E-mail   chelsea_club5@hotmail.com                
                       
12 น.ส. เบญจา พัชรารัตน์ (เบญ)                  
  ที่พัก   13 ประชานิเวศน์ 3 ซ.1 ถ.สามัคคี ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000                
  ที่ทำงาน                  
  โทร   08-1733-5831                
  E-mail   yumi_1990@hotmail.com                
                       
13 พุฒิพงศ์ ทรัพย์วัฒนานนท์ (แบงค์)                
  ที่พัก   13/1 หมู่ 11 ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130                
  ที่ทำงาน                  
  โทร   08-8500-1306                
  E-mail   pottipong_intanon@hotmail.com                
                       
14 ยศวัต สิงหราช (ยศ)                    
  ที่พัก   49/53 หมู่ 5 ซ.อภิรมย์ ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130                
  ที่ทำงาน                  
  โทร   099-802-8883                
  E-mail   Yossawat_Singharat@hotmail.com                
                       
15 น.ส. วรรณวิภา โกษาวัง (ก้อย)                  
  ที่พัก   19 ซ.1 หมู่ 4 ต.ปงแสงทอง อ.เมือง จ.ลำปาง 52100                
  ที่ทำงาน                  
  โทร   08-3570-7669                
  E-mail   kkosawang19@hotmail.com                
                       
16 วราพล บูระเพ็ชร (โจ้)                    
  ที่พัก   539/3 หมู่ 3 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110                
  ที่ทำงาน                  
  โทร   08-9041-8433                
  E-mail   jojo_trd@hotmail.com                
                       
17 น.ส. วรารัตน์ แย้มเกษม (มีน)                  
  ที่พัก   27/59 หมู่ 3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180                
  ที่ทำงาน                  
  โทร   08-8213-0653                
  E-mail   wararat.kmutnb@gmail.com                
                       
18 น.ส. ศิรดา สันธินาค (นุ้ย)                  
  ที่พัก   81/29 หมู่ 1 ซ.บางศรีเมือง 21 ต.บางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000                
  ที่ทำงาน                  
  โทร   08-7349-2389                
  E-mail   kainuy_sn@hotmail.com                
                       
19 อมรศักดิ์ เกิดวัน (อาร์ม)                    
  ที่พัก   61/1 หมู่ 2 ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110                
  ที่ทำงาน                  
  โทร   08-7296-9899                
  E-mail   asak-084@hotmail.com                
                       
20 น.ส. อริสรา สีแดง (เต้)                    
  ที่พัก   7/1 หมู่ 7 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250                
  ที่ทำงาน                  
  โทร   08-1725-5826                
  E-mail   arits-rad@hotmail.com                
                       
21 อัครเดช น้ำทอง (มิกซ์)                    
  ที่พัก   54 หมู่ 6 ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140                
  ที่ทำงาน                  
  โทร   08-9080-6747                
  E-mail   mixyomix@hotmail.com                
                       
22 กอกฤษต สองเมือง (อ๊อฟ)                  
  ที่พัก   48/38 หมู่ 8 ต.เสาะหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140                
  ที่ทำงาน                  
  โทร   08-9202-8260                
  E-mail   zen_day@hotmail.com                
                       
23 เจษฎา จันทร์ดง (เบสท์)                    
  ที่พัก   120/1 ซ.พิศิษฐพยาบาล 6 ถ.พิศิษฐพยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง  จ.ชุมพร 86000                
  ที่ทำงาน                  
  โทร   061-914-4706                
  E-mail   best_na_ruk@hotmail.com                
                       
24 น.ส.ณธร ธาวนพงษ์  (น้ำ)                  
  ที่พัก   78 ซ.พัฒนาการ 29 ถ.พัฒนาการ  แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง  กรุงเทพมหานคร 10250                
  ที่ทำงาน                  
  โทร   08-0808-7005                
  E-mail   h2odroplet@windoelive.com                
                       
25 ณัฐพงศ์ เที่ยงไธสง (ตาล)                  
  ที่พัก   498/15 หมู่ 4 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280                
  ที่ทำงาน                  
  โทร   08-3548-3372                
  E-mail   nattapong_tarn@hotmail.com                
                       
26 พงศ์พล เชวงประเสริฐ (เต้นท์)                  
  ที่พัก   341 หมู่ 3 ต.รัฒนานคร อ.รัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160                
  ที่ทำงาน                  
  โทร   08-7602-0848                
  E-mail   tenzebor@hotmail.com                
                       
27 น.ส. วรัญญา ทิพนาค (นิว)                  
  ที่พัก   195/8 หมู่ 7 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130                
  ที่ทำงาน                  
  โทร   08-7747-6341                
  E-mail   new_9828@hotmail.com                
                       
28 น.ส. สาริศา อุดมวนิช (ใบเตย)                  
  ที่พัก   7/416  ซ.ร่มโพธิ์ ต.เทพารักษ์ อ.เทพารักษ์ จ.สมุปราการ 10270                
  ที่ทำงาน                  
  โทร   08-5910-1278,09-0986-0424                
  E-mail   baitoei._.bunnie-princess@outlook.com                
                       
29 อิศรา พื้นนวล (แมน)                    
  ที่พัก   15 ถ.เทศบาล 4 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000                
  ที่ทำงาน                  
  โทร   08-5368-7212                
  E-mail   disel_f@hotmail.com                
                       
30 สยมภู ศักดิ์สุภาพชน (ช็อป)                  
  ที่พัก   70/35 หมู่ 3 ต. บางกระเบา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120                
  ที่ทำงาน                  
  โทร   08-7400-9024                
  E-mail   shopper@hotmail.com                
                       
31 วิศรุต อาจหาญ (เจ)                    
  ที่พัก   283/2 หมู่ 7 ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60240                
  ที่ทำงาน                  
  โทร   08-8165-4250                
  E-mail   witsarud-adhan@hotmail.com                
                       
32 ธรรมลักษณ์ กัลปะ (เท่ห์)                    
  ที่พัก   28/1 หมู่ 5 ต.กรัปใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 10110                
  ที่ทำงาน                  
  โทร   08-4314-6540                
  E-mail   taetae754@hotmail.com