ทำเนียบรุ่น

 

ปัจจุบันข้อมูลทำเนียบรุ่นของชมรมช่างกลโรงงานตั้งแต่ MM-01 – MM-52 ข้อมูลของสมาชิกหลายท่านที่มีการเปลี่ยนแปลง และไม่อัพเดท  ดังนั้นจึงขอความร่วมมือ

ให้สมาชิกเข้ามาตรวจสอบข้อมูลของท่าน  หากข้อมูลที่ปรากฏภายในเว็บไซต์ของชมรมฯนี้ยังไม่ถูกต้อง  กรุณาแจ้งข้อมูลของท่านมายังเราเพื่อทำการแก้ไข/อัพเดทข้อมูลที่อีเมล์ MMKMITNB@hotmail.com

โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มนี้

***หมายเหตุ ชื่อบุคคลที่เป็นสีฟ้าคือบุคคลที่ยังไม่ปรังปรุงข้อมูล